Samenwerking

De speel-o-theek Speul’nderwies werkt samen met andere partijen voor een aantal speciale kinderdoelgroepen en hun ondersteuning.

Rouwverwerking : Met ondersteuning van “uitvaartverzorging Yarden” hebben wij een speciale kist met speelgoed welke kleine kinderen kunnen helpen met de rouwverwerking bij het verlies van een dierbare. Deze uitleen is gratis en voor iedereen (je hoeft dus geen lid te zijn).

Peuteropvang ondersteuning : We hebben met het kindcentrum De Marskramer afspraken om regelmatig speelgoed bij ons te komen lenen en op deze manier wat extra variatie in hun speelgoed te hebben. Peuters mogen dan samen met hun begeleiding speelgoed komen uitzoeken.

Gastouders : Met het gastouderbureau SamSam hebben we de afspraak, dat gastouders van dit bureau bij ons een abonnement kunnen krijgen. De abonnementskosten worden dan door het gastouderbureau SamSam betaald.

Gemeentelijke contributie ondersteuning voor gezinnen : Stichting Leergeld Noord Drenthe vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk kinderen gestimuleerd worden om met allerlei (nieuw) speelgoed te spelen. Via de site van het kindpakket Assen (www.assen.nl/kindpakket) kun je een aanvraag doen om gratis lid te worden van de speel-o-theek Assen. De contributie wordt dan door de Stichting Leergeld betaald.