Bestuur

Bestuur Speul’nderwies: 

Voorzitter                                    : mw. P. Steenbergen

Penningmeester
en vrijwilligerscoördinator       : mw. F. Trompert

Secretaris                                   : mw. I. Nijzing

Bestuurslid                                 : mw. S. Kloppenburg

Speelgoedcommissie                 : mw L. Post

Speul’nderwies is een non-profit organisatie en draait volledig op vrijwilligers. Het bestuur ontvangt geen salaris voor de uitoefening van hun functie, slechts een vergoeding van gemaakte kosten.