Reglement

Reglement speel-o-theek Speul’nderwies:

Zonder een (geldige) lidmaatschapskaart wordt er geen speelgoed uitgeleend.

De uitleentermijn is maximaal 3 weken, met de mogelijkheid om 1 keer te verlengen voor een periode van 3 weken, mits het speelgoed niet gereserveerd is. Als er een schoolvakantie is, wordt de uitleenperiode aangepast en zal die langer zijn dan 3 weken.

Het speelgoed dient schoon en compleet te worden ingeleverd. Eventuele beschadigingen en/of ontbrekende onderdelen dienen bij inlevering door de lener te worden vermeld. Wij verzoeken u het speelgoed niet zelf te repareren in verband met garantie.

Ingeleverd speelgoed wordt bij inname gecontroleerd voor het weer in de uitleen komt. Om te voorkomen dat u ten onrechte een boete moet betalen, adviseren wij u om bij de uitgifte het speelgoed te controleren op beschadigingen en/of ontbrekende onderdelen.

Speelgoed reserveren is zonder vergoeding. U krijgt telefonisch of schriftelijk bericht wanneer het gereserveerde speelgoed afgehaald kan worden. Als u het gereserveerde speelgoed na 1 week niet opgehaald hebt, vervalt de reservering en gaat het betreffende speelgoed weer in de uitleen.

*Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk voor 1 december van het betreffende kalenderjaar te geschieden. Bij opzeggingen tijdens het lopende seizoen vindt geen restitutie van abonnementsgeld plaats.

Boeteregeling speel-o-theek Speul’nderwies:

Het is helaas nodig om in bepaalde gevallen een boete te berekenen. Door de boetes proberen we te bevorderen dat het speelgoed niet te lang bij dezelfde persoon blijft en dat er zorgvuldig met het speelgoed wordt omgegaan. Bij het overschrijden van de uitleentermijn wordt er een boete berekend van € 0,25 per stuk speelgoed per uitleendag.

Bij ontbrekende en/of kapotte onderdelen geldt een (boete)vergoeding, de hoogte van de boete wordt bepaald in de speelgoedcommissie. Bij het binnen 3 weken terugbrengen van het vermiste deel, wordt het bedrag aan u terugbetaald.

Indien u uw lidmaatschapskaart kwijt bent, wordt hiervoor een (boete)vergoeding van € 5,00 gevraagd en wordt er voor u een nieuwe lidmaatschapskaart gemaakt.