Privacy Policy

Dit is de privacy policy van Speel-o-theek Speul’nderwies, gevestigd te Assen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Meppel onder nummer 41018479. Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wij vragen (mogelijk) persoonsgegevens van je indien je:

(a) lid wordt of bent van Speel-o-theek Speul’nderwies
(b) vrijwilliger wordt of bent van Speel-o-theek Speul’nderwies
(c) op andere wijze betrokken bent bij Speel-o-theek Speul’nderwies

1.2 Wij verzamelen op deze wijze de volgende (persoons)gegevens:

(a) naam lid;
(b) adres;
(c) e-mailadres;
(d) telefoonnummer;
(e) alleen als betrokkenen betaald middels automatisch incasso: IBAN-nummer.

 1.3 Wij gebruiken deze gegevens (mogelijk) om:

(a) het lidmaatschap te effectueren;
(b) nieuwsbrieven te verzenden;
(c) contact met je op te nemen of te onderhouden.

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1 Je kunt contact opnemen met ons via speelotheek-assen@hotmail.com voor:

(a) meer informatie over de wijze, waarop wij persoonsgegevens verwerken;
(b) vragen naar aanleiding van deze privacy policy;
(c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot jou verwerken;
(d) bezwaar tegen het gebruik van jouw gegevens door ons.

3. DERDEN 3.1 Wij zullen jouw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij je daarvoor jouw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

4. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

4.1 Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van jouw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

5. MELDING AAN BETROKKENE

5.1 Je wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor jouw persoonlijke levenssfeer.

6. WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY

6.1 Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden je daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken.